• برند : Eureka
  • گارانتی : تخت جمشید
  • فاصله زمانی تحویل : با فاصله زمانی یک روزه