• برند : RVC
  • گارانتی : فراگستر 25 ماهه
  • فاصله زمانی تحویل : با فاصله زمانی یک روزه