• برند : Creative
  • گارانتی : آواژنگ
  • فاصله زمانی تحویل : با فاصله زمانی یک روزه