• برند : MASTER TECH
  • گارانتی : آپادانا
  • فاصله زمانی تحویل : با فاصله زمانی یک روزه