• برند : TSCO
  • گارانتی : یک ساله توسن سیستم
  • فاصله زمانی تحویل : ارسال با فاصله زمانی