• برند : GameMax
  • گارانتی : گارانتی تخت جمشید
  • فاصله زمانی تحویل : با فاصله زمانی یک روزه