• برند : SAMSUNG
  • گارانتی : گارانتی اصلی
  • فاصله زمانی تحویل : ارسال با فاصله زمانی