• برند : SPERADO
  • گارانتی : دوساله دیده افزار سیستم