• برند : SPERADO
  • گارانتی : دوساله دید افزار سیستم