• برند : U.TEL
  • گارانتی : سه ساله افزاره
  • فاصله زمانی تحویل : ارسال فوری